Referentna lista

www.spin-mont.ba

 • Šišović - Mesna industrija Rakitno d.o.o.
 • Proširenje proizvodnog pogona tvornice  "Weltplast" d.o.o.
 • Proširenje proizvodnog pogona tvornice kabela "MIVIKO"
 • Revitalizacija generatora 2x100MVA "HE RAMA"
 • Montaža daljinski upravljivih rastavljača "sectos"
 • Tvornica bakrenih kabela MIVIKO
 • Remont generatora 2x18MVA HE Peć Mlini
 • HE Mostarsko Blato Mostar, BiH
 • GIS 123 kV HE M. Blato, BiH
 • HE Peć Mlini Drnovci, BiH
 • GIS 123 kV HE Peć Mlini, BiH
 • TS 400 KVA Gacko, BiH
 • TS 400/220/110 kV Prijedor
 • TS 35/10 kV Blidinje – Risovac, BiH
 • MBTS 400kVA Dicmo, RH
 • MBTS 400 kVA Stolac, BiH
 • NN mreža 15 km Kupres, BiH
 • DV zračni 12km Tomislavgrad, BiH