Referentna lista

www.spin-mont.ba

 • Remont Generatora 2x35 MVA - HE Mostarsko Blato, Mostar, BiH
 • Proširenje proizvodnog pogona  - Mesna industrija ŠIŠOVIĆ,  Rakitno, BiH
 • Proširenje proizvodnog pogona -  tvornica  Weltplast, Posušje, BiH
 • Proširenje proizvodnog pogona -  tvornice kabela  MIVIKO, Posušje, BiH
 • Revitalizacija generatora 2x100MVA -  HE RAMA, Prozor, BiH
 • Montaža daljinski upravljivih rastavljača "sectos", BiH
 • Elektroenergetski i Elektroinstalacijski radovi - Tvornica bakrenih kabela MIVIKO, Posušje, BiH
 • Remont generatora 2x18MVA - HE Peć Mlini, Drinovci, BiH
 • Montaža Generatora 2x35 MVA - HE Mostarsko Blato, Mostar, BiH
 • GIS 123 kV -  HE M. Blato,Mostar,  BiH
 • Montaža Generatora 2x18MVA - HE Peć Mlini, Drnovci, BiH
 • GIS 123 kV -  HE Peć Mlini, Drinovci, BiH
 • TS 400 kVA Gacko, BiH
 • TS 400/220/110 kV Prijedor
 • TS 35/10 kV Blidinje – Risovac, BiH
 • MBTS 400kVA Dicmo, RH
 • MBTS 400 kVA Stolac, BiH
 • NN mreža 15 km Kupres, BiH
 • DV zračni 12km Tomislavgrad, BiH